Vārds: Andra Zarīte

Profils: psihologs

Apraksts: • Sertificēta psiholoģe kopš 2005. gada.
• Baltijas Psihologu Asociācijas biedre.Psiholoģijas maģistrs.
Piedāvā:
• Izziņas procesu izpēte (atmiņa, uzmanība, domāšana, uztvere u.tml.)
• Diagnostika ( personības izpēte, karjeras izvēle u.tml.)
• Individuālā konsultēšana (atbalsta sniegšana krīžu gadījumos u.tml.)
• Ir iespējams darbs grupās (kolektīva mikroklimata uzlabošana, dažādu jautājumu risināšana un savstarpējo attiecību uzlabošana u.tml.)
• Pieredze darbā ar dažāda vecuma bērniem, kā arī ar pieaugušajiem 5 gadi.
• Darbā izmanto arī projektīvās un mākslas terapijas metodes.

Sertifikāta nrumurs: 755

Derīgs līdz: 31.12.2019.