Vārds: Ilze Pudule

Profils: • Institute of Practical Psyhology Russian Academy of Education (Santpēterburga – diploms, apmācības vadītājs Anaņjevs V.A.);

Apraksts: • Profesionālais maģistra grāds konsultatīvajā psiholoģijā
• Psihologa – konsultanta privātprakse;
• Skolas psiholoģe
• Darbs ar skolas vecuma bērniem un viņu vecākiem (individuālās konsultācijas);
• Psihodiagnostika (mācīšanās grūtības – iemesli, diagnostika, korekcija; IQ noteikšana);
• Sociālpsiholoģisko treniņu vadīšana;
• Krīzes intervences vadīšana.
• M.t. 29206006; e-mail : var-ilze.pudule@inbox.lv

Sertifikāta nrumurs: 574

Derīgs līdz: 31.12.2014.